Az adatkezelő adatai

Név: hAngol- Szolga-Tóth Melinda e.v
Székhely: 1147 Budapest Telepes utca 72-74 c.ép fszt 26
Nyilvántartási szám: 52829640
Adószám: 69191301-1-42
Telefonszám: +36-20/775-8754
E-mail: info@hangol.hu
Weboldal: www.hangol.hu

Domain és tárhely

Domain: hangol.hu
Domain-használó: Természetes személy
Névszerver: dns1.ezit.hu
Névszerver: dns2.ezit.hu
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Technikai kapcsolattartó e-mail: domain@ezit.hu
Regisztrátor: Magyar Hosting Kft. (Registrar)
Utca, házszám: Victor Hugo u. 18-22.
Irányítószám, település: 1132 Budapest
Ország: HU
Telefon: +36 1 7002323
Telefax: +36 1 7002254
URL: http://mhosting.hu/

Ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlap

Az árajánlatkérő kapcsolati űrlapon beérkező adatokat árajánlat adás és ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrzésre kerülnek, de ezek az információk marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Teljes név: a teljes név az azonosításhoz és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Telefonszám: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Üzenet: az ajánlatkérés pontos behatárolása miatt elengedhetetlenül szükséges

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatait (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) az ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkezik meg e-mail formájában. A beérkező e-maileket böngészőből elérhető webmailben kezelem, ami egy jelszóval védett számítógépen fut. Az adathoz kizárólag Szolga-Tóth Melinda fér hozzá.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.hangol.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.hangol.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.hangol.hu anonim információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A cookie élettartama 2 év. A cookie az alábbi adatokhoz fér hozzá:

 1. milyen oldalakat tekintettek meg,
 2. milyen böngészővel és eszközről történt az oldal látogatása,
 3. mennyi ideig tartózkodott adott oldalon,
 4. honnan érkezett az oldalra,
 5. mely országból érkezett a látogatás (IP cím tárolás nélkül).

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a hAngol – Szolga-Tóth Melinda e.v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a hAngol – Szolga-Tóth Melinda e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
Fax: +36-1/39-11-410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu